Program Trasa przeznaczony jest do rozwiązywania problemów z dziedziny kombinatoryki a dokładnie problemów VRP (Vehicle Routing Problem). Zagadnienia te są od lat rozwijane na świecie i dostępna jest duża ilość informacji na ten temat. W programie aktualnie zrealizowanych jest kilka pierwszych opcji:
- TSP (problem komiwojażera) oraz
- CVRP (dostarczanie towarów z centralnego magazynu przy jak najkrótszej trasie i jak najmniejszej liczbie pojazdów, o określonej ładowności).
W dalszej kolejności będą dołączone opcję służące do rozwiązywania zadań VRPTW i CVRPTW czyli problemy z oknami czasowymi. W programie Trasa obliczenia są realizowane z wykorzystaniem zestawu autorskich algorytmów heurystycznych.
Zastosowany interfejs graficzny pozwala na obserwację przebiegu obliczeń, włączanie i wyłączanie prezentacji punktów (miast, klientów) oraz ich opisów. Można powiększać dowolne fragmenty ekranu i szczegółowo obserwować zmiany tras podczas obliczeń. Więcej informacji podano na stronie Opis programu.
Strona Zrzuty ekranu zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programu. Wybierając myszką określony rysunek, możemy uzyskać jego powiększoną wersję.
Program Trasa dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników: Wersja demo oraz Wersja pełna. Wersja demo dostępna jest z miesięcznym ograniczeniem czasowym. W wersji tej zachowana jest pełna funkcjonalność programu, za wyjątkiem ograniczenia rozmiarów przetwarzanych danych. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie Pobierz program. Na stronie tej dostępne są również przykładowe filmy, pokazujące przebieg poszukiwania najlepszych rozwiązań.
Kolejna strona Linki zawiera krótkie opisy innych programów autora, możliwość ich przeglądania bez opuszczania strony głównej oraz linki do stron tych programów.
Program jest cały czas rozwijany i często aktualizowany. Wersja pełna programu zapewnia 12 miesięczną aktualizację. Aktualizacja odbywa się automatycznie; program z określoną częstotliwością sprawdza dostępność nowej wersji i proponuje jej instalację.  Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji korzystając z opcji ‘Pomoc | Aktualizacja’.
Na stronie Kontakt podano dane kontaktowe.    
Witam

  Wyznaczanie optymalnych tras pojazdów

Copyright @ 2019 Marek Martyna
Aktualizacja: 2019.12.02